Galvenā Mācība
Galvenā
Mācība
Pilotu mācības sistēma
Jautājumi un atbildes
Mācības pieprasījuma forma
Pakalpojumi
Bezmaksas sludinājumi
Sadarbība
Kontakti

Aviation Jobs

Apmācības sistēma uz pilotu

Eiropas Izglītības sistēma lidošanas specialitātes un gaisa transporta līniju pilota profesijas saņemšanas jomā.

      

Godājamie kungi!

 

Kopš 2004. gada mūsu skola strādā, izmantojot Oksfordas Aviācijas Akadēmijas programmas, un šajā laikā ir sagatavojusi augsti kvalificētu pilotu plejādi, kuri strādā dažādās pasaules vietās (Bahreina, Āfrika, Austrija, Latvija, Dubaija, Lietuva). Skolai ir izsniegts pastāvīgs Eiropas sertifikāts Nr. LVA/PP/17. Skolas rīcībā ir četras lidmašīnas: Cessna – 172; Cessna – 182 un divdzinēju Piper – Seneka PA-34-200. Lidmašīnām ir arī izsniegti sertifikāti, kas ļauj tās lietot mācību un treniņu lidojumiem saskaņā ar Oksfordas Aviācijas Akadēmijas (Oxford Aviation Academy) programmām.

Mācības var uzsākt jebkurā vecumā, taču pirmā patstāvīgā lidojuma brīdī un studentpilota apliecības EASA Part FCL SPL(A) saņemšanai, kuru izsniedz Civilās Aviācijas Aģentūra (CAA), studentpilotam ir jābūt pilnus 17 gadus vecam.

 

I           PPL – privātā pilota apliecība (no 17 gadu vecuma – līdz ∞)

II         CPL – komercpilota apliecība (no 18 līdz 65 gadu vecumam)

III       ATPL – aviolīniju transporta pilota apliecība (no 21 līdz 65 gadu vecumam (pēc 60 gadu vecuma ar nelieliem ierobežojumiem).

 

Mācību posmi:

Katrā mācību posmā ietilpst:

- teorija;

- prakse.

Mācību veidi:

Integrētas mācības – Integrated (ietver visus posmos, tas ir, mācības klātienē no 2,5 līdz 3 gadiem);

Moduļa mācības (mācības neklātienē vai tālmācība) – Distance learning (vispopulārākais mācību veids).

 

1. Privātā pilota apliecība (Private Pilot Licence).

 

Privātā pilota apliecība EASA Part FCL PPL(A) ir atzīta visās Eiropas Savienības valstīs un sniedz iespēju lidot un veikt lidojumus uz lidlaukiem ne tikai Eiropas gaisa telpā, bet arī uz trešo valstu lidlaukiem, ievērojot Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) normas un prasības.

 

Prasības kandidātiem:

- izglītība ne zemāka par vidējo;

- vecums – no 17 gadiem – līdz ∞;

- angļu valodas zināšanas — ne zemākas par vidējo līmeni;

- veselība – 1. vai 2. klase pēc aviācijas medicīnas ekspertu komisijas slēdziena.

Piezīme: Pirms aviācijas medicīnas ekspertu komisijas (AMEK) iziešanas, kandidātam jāiesniedz:

1. Psihoneiroloģiskā dispansera izziņa.

2. Narkoloģiskā dispansera izziņa.

3. Ģimenes (ārstējošā) ārsta izziņa par pēdējo 3 gadu laikā pārciestajām vai esošajām slimībām.

4. Plaušu fluorogrāfijas slēdziens.

5. Deguna blakusdobumu fluorogrāfijas slēdziens.

 

 1. Mācību priekšmetu teorija:

 

Nr.

Mācību priekšmets

Stundu skaits

1.

Aviācijas normatīvie akti

      14

2.

Lidmašīnas uzbūve un ekspluatācija

      32

3.

Lidmašīnas tehniskās īpašības un plānošana

      14

4.

Cilvēciskais faktors un ierobežojumi

      10

5.

Aviācijas meteoroloģija

      12

6.

Aeronavigācija

      26

7.

Ekspluatācijas pamati

      12

8.

Lidojuma teorija, aerodinamika

      16

9.

Radiosakaru pamati un frazeoloģija

      14

10.

Lidojuma drošības pamati un risku pārvaldība

       3

 

Kopā:

     153

 

010 - Aviācijas normatīvie akti un gaisa satiksmes kontroles procedūras

020 - Vispārējās zināšanas par lidmašīnām

030 - Lidojumu veikšana un plānošana

040 - Cilvēka sniegums un ierobežojumi / Draudu un kļūdu pārvaldība

050 - Meteoroloģija

060 - Navigācija

070 - Ekspluatācijas procedūras /

080 - Lidojuma principi

090 - Sakari

Teorija tiek izklāstīta vismaz 153 stundu laikā. PPL(A) apliecības īpašniekam ar to pietiek, lai droši veiktu lidojumus saskaņā ar noteikumiem par vizuālajiem lidojumiem ar vieglajām lidmašīnām, kuru maksimālais pacelšanās svars ir līdz 5700 kg, kuras vada viens pilots (Pilot-in-command) un kas nav saistītas ar komercdarbību (komercpārvadājumiem).

 

Teorētisko mācību veidi Eiropas privātā pilota apliecības EASA Part FCL PPL(A) iegūšanai;

-          Individuālās mācības

-          Mācības grupā (uz šo brīdī nav piemērots)

-          Tālmācība (On-line)

 

Individuālās mācības

 

Latvijas CAA (Civilās Aviācijas Aģentūrā) mācības un gatavošanās eksāmeniem, protams, notiek kopā ar apgūstamās tēmas pasniedzēju programmā paredzētā pilnā apmērā, skolas auditorijā (kas atrodas  Daugavgrīvas ielā 144, korp. 2, Rīgā, LV-1007, Latvijā) vai citā mācībām piemērotā vietā Rīgā.

 

Mācību stundas cena – 22 eiro/stundā (bez PVN 21%)

Cenā neietilpst studenta nodrošināšana ar:

- navigācijas kalkulatoru – Flight Computer;

- ploteri;

- Latvijas vizuālo lidojumu navigācijas karti – VFR Aeronautical Chart of Latvia 1:500000;

- studentpilota lidojumu žurnālu – Student-Pilot Log Book.

 

Nodrošināšana ar publikācijām un mācību grāmatām, kā arī oriģinālajiem kompaktdiskiem ar mācību programmām (СBT – Computer Base Training) – par atsevišķu samaksu.

 

Mācības grupā (uz šo brīdī nav piemērots)

 

Mācību priekšmetu pasniegšana notiek lekciju un semināru veidā, tajos piedalās studentu grupa ar 8 līdz 10 cilvēkiem un tie notiek skolas auditorijā (kas atrodas Daugavgrīvas ielā 144, korp. 2, Rīgā, LV-1007, Latvijā).

 

Mācības „grupā” notiek:

 

Rīgā – 2 reizes nedēļā darba dienu vakaros 3 stundu garumā.

Daugavpilī – sestdienās un svētdienās, izņemot svētku dienas, no rīta vai pa dienu 3 stundu garumā pēc vienošanās ar studentu grupu.

 

Pilna teorētiskā kursa (153 stundu apjomā) cena katram studentam – 1200,- eiro (bez PVN 21%)  Cenā ietilpst katra studenta nodrošināšana ar:

- mācību un izziņas materiāliem elektroniskā formātā;

- navigācijas kalkulatoru – Flight Computer;

- ploteri;

- Latvijas vizuālo lidojumu navigācijas karti – VFR Aeronautical Chart of Latvia 1:500000;

- studentpilota lidojumu žurnālu – Student-Pilot Log Book.

Nodrošināšana ar publikācijām un mācību grāmatām, kā arī oriģinālajiem kompaktdiskiem ar mācību programmām (СBT – Computer Based Training) – par atsevišķu samaksu.

 

Tālmācība (On-Line Distance Learning).

 

Studenti mācās patstāvīgi mājas apstākļos savā brīvajā laikā – 2 stundas dienā, 5 dienas nedēļā. Mācību priekšmetu apguve – 123 stundas patstāvīgi un 30 stundas klasē ar pasniedzēju. Mācību kārtība ir šāda:

-        Studentam pakāpeniski pa posmiem tiek sniegti mācību un izziņas materiāli elektroniskā formātā par vienu vai vairākām tēmām patstāvīgai apguvei.

-        Katra posma beigās studentam tiek nosūtīti kontroljautājumi, lai testa veidā pārbaudītu studenta progresu. Pēc progresa testa vai testu rezultātiem tiek sastādīts plāns par konsultāciju sniegšanu, kuru laikā pasniedzējs pilnībā paskaidro nesaprastos vai grūtības radošos jautājumus.

 

Konsultācijas parasti tiek pasniegtas 8 līdz 10 cilvēkus lielām grupām ne retāk kā 2 reizes mēnesī 3 stundu garumā skolas auditorijā (kas atrodas  Daugavgrīvas ielā 144, korp. 2, Rīgā).

Pēc jebkuras tēmas apguves beigšanas studentam tiek piedāvāta iespēja veikt eksāmena testu (Final Test).

-          Pēc skolai veiksmīgi nodota eksāmena (ne mazāk par 85% pareizo atbilžu testā) studentam tiek izsniegts standarta formas sertifikāts, kas nodrošina to, ka students tiek pielaists pie CAA eksāmena kārtošanas par sertifikātā norādīto mācību priekšmetu.

 

Pilna teorētiskā kursa cena – 1200,- eiro.

Cenā ietilpst:

- maksa par konsultācijām;

- nodrošināšana ar mācību un izziņas materiāliem elektroniskā formātā;

- studentpilota lidojumu žurnāls – Student-Pilot Log Book.

- mācību procesu nodrošināšana. 

Apgādāšana ar publikācijām un mācību grāmatām, kā arī oriģinālajiem kompaktdiskiem ar mācību programmām (СBT – Computer Based Training) – par atsevišķu samaksu.

Teorētisko mācību ilgums atkarībā no intensivitātes un sekmēm – no 4 līdz 18 mēnešiem.

 

 1. Lidojuma prakse.

 

Lidojuma praksē ietilpst vismaz 45 stundas, no kurām:

- 25 lidojuma stundas — vizuālie lidojumi kopā ar instruktoru aerodroma rajonā, pilotāžas zonā un pa maršrutu pilotēšanas, navigācijas un radiosakaru iemaņu pilnveidošanai gan normālos apstākļos, gan avārijas situācijās.

- 5 lidojuma stundas — instrumentālie lidojumi ierīču apgūšanai kopā ar instruktoru – pilotēšanas, orientēšanās, navigācijas un radiosakaru iemaņu pilnveidošana īpašos lidojuma apstākļos.

- 10 patstāvīgas lidojuma stundas – patstāvīga pilotēšana normālos, īpašos apstākļos un avārijas situācijās instruktora uzraudzībā (ieskaites lidojumi ar pilotēšanas, navigācijas un radiosakaru elementiem).

 

Papilprogramma, ja tas ir nepiecie'sams - teorija un 5 lidojumu stundas naktī: vismaz 3 stundas kopā ar instruktoru, 1 stunda patstāvīgs lidojums pa maršrutu un ne mazāk kā 5 patstāvīgas pacelšanās un nosēšanās ar pilnīgu lidmašīnas apstāšanos uz zemes.

 

Katras mācību lidojuma stundas cena – 200 eiro (bez PVN 21%)

 

Tiek piemērota atlaižu sistēma:

 

1. Veicot priekšapmaksu par 10 lidojuma stundu bloku, lidojuma stundas cena – 195,- eiro (bez PVN 21%)

 

2. Veicot priekšapmaksu par visām 45 lidojuma stundām, lidojuma stundas cena – 180,- eiro (bez PVN 21%)

 

 1. Mācību pabeigšana.

 

Teorētisko tēmu eksāmenu kārtošana CAA un eksaminācijas lidojuma veikšana kopā ar lidošanas eksaminatoru – saskaņā ar CAA cenrādi http://likumi.lv/doc.php?id=136498  

Eiropas parauga EASA Part FCL PPL(A) vispārējās nozīmes aviācijas pilota apliecības saņemšana ar atbilstošām atzīmēm par reitingiem un ierobežojumiem – saskaņā ar CAA cenrādi http://likumi.lv/doc.php?id=136498

 

 

 1. Priekšrocības.

 

EASA Part FCL PPL(A) apliecība sniedz tiesības:

- veikt lidojumus atbilstoši klasifikācijai, ievērojot ierobežojumus, kas atzīmēti pilota apliecībā, ar jebkuru lidmašīnu, kas atbilst tādai pašai lidmašīnas klasei vai tipam, ar kādu notikušas mācības un veikts eksaminācijas lidojums (Exam Skill Test). Tas sniedz tiesības nomāt vai izmantot šādas klases vai tipa lidmašīnu un veikt lidojumus privātos gadījumos un mērķos.

- Turpināt mācības, lai iegūtu komercpilota apliecību EASA Part FCL СPL(A) - Commercial Pilot Licence.

 

 1. CPL – Comercial Pilot Licence (Komercpilota apliecība)

 

Prasības kandidātiem:

- EASA Part FCL PPL(A) apliecība;

- vecums – no 18 līdz 65 gadiem;

- angļu valodas zināšanas – ne zemākas par 4. līmeni atsaucoties uz ICAO tabulu;

- veselība – 1. klase pēc aviācijas medicīnas ekspertu komisijas slēdziena.

- patstāvīgā lidojuma ilgums kā lidmašīnas pilotam (Pilot-in-Command) ne mazāks par 50 stundām pa maršrutiem, tostarp lidojums pa maršrutu ar attālumu ne mazāku par 540 km (300 nm) ar nolaišanos 2 dažādos aerodromos, neskaitot aerodromu, no kura tika izlidots.

 

 1. Mācību priekšmetu teorija:

010 - AVIĀCIJAS NORMATĪVIE AKTI UN GAISA SATIKSMES KONTROLES PROCEDŪRAS

021 - LIDMAŠĪNAS KORPUSS UN SISTĒMAS

022 - LIDMAŠĪNU APARATŪRA

031 - LIDMAŠĪNU MASA UN LĪDZSVARS

032 - SNIEGUMS – LIDMAŠĪNAS

033 - LIDOJUMU PLĀNOŠANA UN UZRAUDZĪBA

040 - CILVĒKA SNIEGUMS UN IEROBEŽOJUMI / Draudu un kļūdu pārvaldība 050 - METEOROLOĢIJA

061 - VISPĀRĒJĀ NAVIGĀCIJA

062 - RADIONAVIGĀCIJA

071 - EKSPLUATĀCIJAS PROCEDŪRAS – LIDMAŠĪNAS

081 - LIDOJUMA PRINCIPI - LIDMAŠĪNA

091 - SAKARI ATBILSTOŠI VIZUĀLO LIDOJUMU NOTEIKUMIEM (VFR)

092 - SAKARI ATBILSTOŠI INSTRUMENTĀLO LIDOJUMU NOTEIKUMIEM (IFR)

Kopā 14 mācību priekšmeti. Pēc tam, kad Latvijas CAA šajos mācību priekšmetos nokārtots eksāmens, tiek piešķirta Frozen ATPL(A) klasifikācija, kas vēlāk tiek ņemta vērā, saņemot komercpilota apliecību EASA Part FCL CPL(A) un gaisa transporta līniju pilota apliecību EASA Part FCL ATPL(A) – Airline Transport Pilot’s Licence.

 

 1. Lidošanas prakse.

 

Tajā ietilpst:

 

- Mācību lidojumu programma ierīču apgūšanai, lai iegūtu instrumentālo lidojumu kvalifikāciju (IR – Instrument Rating) – ne mazāk par 50 lidojuma stundām;

- Mācību lidojumu programma, kuras ietvaros students lido ar daudzdzinēju lidmašīnu ar nolaižamo šasiju – ne mazāk par 12 lidojuma stundām.

 

 

 1. Papildprogrammas.

 

- MCC jeb apkalpes locekļu sadarbības programma (Multi Crew Cooperation) – tajā ietilpst teorētiskā un praktiskā sagatavošanās lidmašīnas trenažierī, kura vadīšana tiek veikta ar 2 vai vairāku apkalpes locekļu palīdzību.

- TR jeb tipa kvalifikācijas (Type Rating) programma – teorija, trenēšanās un prakse konkrētā lidmašīnas veidā, ja tas ir nepieciešams.

Mācību noslēgumā kopējais lidojumos pavadītais stundu skaits jābūt vismaz 200 lidojuma stundām PIC jeb galvenā pilota (Pilot-in-Command) amatā.

 

Mācību ilgums – 18 mēneši

 

Izmaksas

Maksa par pilnu kursu iziešanu apliecības EASA Part FCL CPL(A) saņemšanai, ja ir privātā pilota EASA Part FCL PPL(A) apliecība, ir atkarīga no izvēlētās mācību organizācijas ATO (Approved Training Organisation) un svārstās no 30,000 – 35,000 eiro.

Maksā ietilpst šādu kvalifikācijas atzīmju (reitingu) saņemšana:

- IR(A) – Instrument Rating (Pilota pielaide lidojumiem atbilstoši ierīcēm)

- SE(A) – Single Engine Aeroplane (Viendzinēja lidmašīna)

- ME(A) – Multi Engine Aeroplane (Daudzdzinēju lidmašīna)

- SPA(A) – Single Pilot Aeroplane (Viena pilota lidmašīna)

- MPL(A) – Multi-Crew Pilot Licence Aeroplane (Vairāku apkalpes locekļu-pilotu lidmašīna)

- CR(A) – Class Rating Aeroplane (Klases kvalifikācijas atzīmes lidmašīna)

- TR(A) – Type Rating Aeroplane (nepieciešamības gadījumā) (Tipa kvalifikācijas atzīmes lidmašīna)

 

 1. Priekšrocības.

Apliecība EASA Part FCL СPL(A), papildus EASA Part FCL PPL(A) apliecības jau sniegtajām priekšrocībām, papildus sniedz tiesības:

- veikt lidojumus atbilstoši ierīcēm un apgrūtinošos apstākļos gan dienā, gan naktī.

- veikt lidojumus lidmašīnas pilota PIC (Pilot-in-Command) amatā ar mērķi veikt pasažieru, kravas un pasta komercaviopārvadājumus ar viendzinēja vai daudzdzinēju lidmašīnu, kur ir pieļaujams, ka to vada viens pilots.

- veikt lidojumus lidmašīnas 2. pilota (Co-Pilot vai First Flight Oficer) amatā ar mērķi veikt pasažieru, kravas un pasta aviokomercpārvadājumus ar komercaviolīnijām un lidmašīnām, kur tās vadīšanu veic divi vai vairāki piloti vai apkalpes locekļi.

 

Iekārtošana darbā.

Viss iepriekš minētais sniedz tiesības iekārtoties pilota darbā jebkurā Eiropas Savienības aviokompānijā, kas sniedz iespēju turpmākajai profesionālajai izaugsmei un kāpšanai pa karjeras kāpnēm aviācijas transporta jomā un iespēju apgūt lielo un smago lidmašīnu vadīšanu, piemēram, Boeing un Airbus tipa aviolaineri, par aviokompānijas rēķinu, turklāt par to saņemot augstu atalgojumu. Piemēram, aviokompānijas AirBaltic 2. pilota alga svārstās no 2500 līdz 5000 eiro/mēnesī, atkarībā no gūtās pieredzes un darba stāža aviokompānijā. Lidmašīnas galvenais pilots parasti saņem par 30% lielāku algu. Vidējā pilotu alga Eiropas aviokompānijās, atkarībā no lidmašīnas tipa un izmēriem, svārstās no 3500 līdz 12000 eiro. Plus sociālās garantijas. Tādēļ salīdzinājumā ar to, profesionāla pilota apmācības neizskatās nemaz tik dārgas kā tas var šķist pirmajā acumirklī.

Pēc teorētisko kursu apguves un lidošanas instruktoru lidošanas programmas sagatavošanas un kvalifikācijas atzīmes FI(A) (Flight Instructor) saņemšanas, rodas iespēja strādāt par pilotu-instruktoru kādā aviokompānijā vai jebkurā lidošanas skolā vai Lidošanas apmācību organizācijā ATO (Approved Training Organisation).

Gandrīz katrā aviokompānijā pastāv savi darbinieku atlases metodes un veidi, kurus pilotu skola Flying School ietekmēt nevar. Viss ir atkarīgs no paša kandidāta, no viņa personīgajām, intelektuālajām un profesionālajām īpašībām. Piemēram, nacionālajā aviokompānijā AirBaltic kandidātiem jāiziet 3 posmi:

 1. Pārrunas, kurās galvenā uzmanība tiek vērsta uz kandidāta spējām brīvi komunicēt un izklāstīt savas domas angļu valodā.
 2. Psiholoģiskā atlase ar dažādu psiholoģisko testu veikšanu, uz kuriem pamatojoties tiek veidots gan personības, gan pilota psiholoģiskais portrets.
 3. Profesionālais tests, kur uz trenažiera tiek pārbaudīts reakcijas, domāšanas un pareizā lēmuma pieņemšanas ātrums dažādās nestandarta un avārijas situācijās.

Pilotu skola Flying School var tikai nosūtīt rekomendācijas vēstuli uz kādu aviokompāniju, taču atsevišķos gadījumos Latvijas privātajām aviokompānijām var aizbilst kādu labu vārdu saistībā ar sekmīgu un perspektīvu skolas absolventu pieņemšanu darbā.

 

3.  ATPL – aviolīniju transporta pilota apliecība (Air Transport Pilot’s Licence)

 

Prasības kandidātiem:

- EASA Part FCL CPL(A) apliecība;

- vecums no 21 gada līdz 65 gadiem (pēc 60 gadu vecuma ar ierobežojumiem);

- angļu valodas zināšanas – ne zemākas par 4. līmeni atsaucoties uz ICAO tabulu;

- veselība – 1. klase pēc aviācijas medicīnas ekspertu komisijas slēdziena;

- kopējais lidojumos pavadītais laiks ne mazāk par 1500 stundām, no kurām:

a)      vismaz 250 stundas kā PIC jeb lidmašīnas pilots (Pilot-in-Command) ar lidmašīnām, kuras neietilpst aviolīniju transporta lidmašīnu kategorijā;

b)      vismaz 500 stundas kā 2. pilots (Co-Pilot vai First Flight Oficer) lidmašīnās, kuras ietilpst sertificētajā aviolīniju transporta lidmašīnu kategorijā;

c)      vismaz 500 stundas kā PICUS jeb uzraudzībā esošs lidmašīnas pilots (Pilot-in-Command Under Supervision) lidmašīnās, kuras ietilpst sertificētajā aviolīniju transporta lidmašīnu kategorijā;

d)     vismaz 200 stundas lidojumos saskaņā ar maršrutu, no kuriem 100 stundas kā PIC jeb lidmašīnas pilots (Pilot-in-Command);

e)      vismaz 75 stundas lidojumos ar ierīcēm;

f)       vismaz 100 stundas lidojumos nakts laikā.

 

 1. Apmācības.

Apmācības notiek tādā termiņā un apmērā, kas atbilst CAA apstiprinātajām obligātajām programmām saskaņā ar ICAO, EASA Part FCL un EASA Part OPS prasībām, kas balstītas uz ATO (Approved Training Organisation) mācību organizāciju tipa un pašām aviokompānijām.

 

 1. Priekšrocības.

Papildus visām iepriekš minētajām EASA Part FCL PPL(A), EASA Part FCL СPL(A) un IR(A) priekšrocībām, EASA Part FCL ATPL(A) īpašnieks var saņemt pielaidi lidmašīnas pilota jeb PIC (Pilot-in-Command) darbam lielajos pasažieru un kravas aviolaineros un var vadīt gaisa kuģa visas lielās apkalpes darbu.

 

 

P.S. Studentiem no citām pilsētām skola sniedz atbalstu izmitināšanā nedārgās, taču ērtās viesnīcās vai dzīvokļos, kur maksa par dzīvošanu – no 35 eiro/diennaktī).

 

                           Pilotu skolas direktors: Andris Vicinskis

                              Tālr.:  +371 29259085 vai +372 58276605

                              E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu